Tüm dünyada e-ticaret hızlı bir yükselişte ve bu ticaretin online olması alışverişi de global bir hale getiriyor. Öyle ki 2500 Milyar USD pazar payına sahip ve 1 Milyar kullanıcı var.

Dolayısıyla bu pazardan pay alabilmek için e-ticaret projeniz, e-ihracat aşamasına geçtiğinde de yol haritası belirlemek ve bu yolları adımlarken doğru stratejiler belirlemek oldukça önemli. 

Üstelik e-ihracat, mikro ihracat olarak değerlendirildiğinden birtakım kolaylıkları da mevcut.


Mikro İhracat ve Avantajları

  • 150 kg ve 7500 Euro değeri geçmeyen, satış amacıyla yapılan ihracat işlemlerine mikro ihracat denir.
  • Mikro ihracatta KDV iadesi devletten geri alınmaktadır. Bu sayede KDV oranına bağlı olarak, yurt içi ile aynı satış fiyatı ile satıldığında %18 daha fazla gelir elde edilebilmektedir.
  • Elektronik Ticaret Gümrük Beyanı (ETGB) ile kolaylıkla yapılabilen ihracat modelinde, Türkiye gümrüklerinden ürün çıkışında bir problem yaşanmamaktadır. ETGB sayesinde, beyanın gönderiminin ertesi günü yapılabilmesi mümkün olmakta ve beyannamenin kargo şirketleri üzerinden yapılabilmesine izin veriliyor olması süreci kolaylaştırmaktadır.
  • İhracatçı Birlikleri Nispi Aidatı’ndan muafiyet sağlanmakta, gümrük müşavirliği ücreti alınmamakta, vekâletname aranmamakta, hızlı bürokratik işlemler sayesinde zamandan tasarruf sağlanmakta ve cumartesi günü bile gümrük işlemi yapılabilmektedir.